تنظیم سیستم
نام دستگاه : -
رمز جدید :
تغییر رمز پیامکی
تغییر رمز روشن خاموش با کی‌پد
تغییر رمز تنظیمات کی‌پد

 
بازگشت به تنظیمات کارخانه